AFASI FAKTA

Vid en förvärvad skada i vänster hjärnhalva kan man få Afasi. Vanligt efter en stroke, men även tumör eller olyckor, skador eller våld.

Varje år får mellan 8 000 till 10 000 personer afasi. Av dessa är cirka 35 procent i yrkesverksam ålder.

Vad är afasi?

Afasi kommer från latin A= utan Fasi=språk. Afasi kan innebära svårigheter med att tala, förstå tal, läsa och/eller skriva, även svårt att känna igen siffror och att räkna. Varje person med afasi är unik och diagnosbilden kan vara en kombination av ovanstående eller bara enstaka problem.

En del kan bli återställda, men för de flesta finns svårigheterna kvar under en lång tid och blir något man får lära sig att leva med. Det är relativt vanligt att personer som får tillbaka stora delar av talet fortfarande kan ha svårt att läsa, skriva och/eller räkna.

Språket är komplext. Det är många områden i vår hjärna som är aktiva när vi talar, lyssnar, läser och skriver. Beroende på var och hur omfattande skadan i hjärnan är kan afasi ta sig olika uttryck.

Vänster hjärnhalva

Skada i främre delen av hjärnan

Vid en skada i främre delen av hjärnan blir symtomen att det ofta är svårt att få fram orden. Talet låter trögt och stötvis. Vissa har ett genomgående trögt tal, medan andra har intakta ord men talar mer i telegramform. En del kan ha svårt att komma igång med talet. Oftast är språkförståelsen ganska bra god och att läsa kan gå bra. Skriva är däremot ofta svårt. Afasi av denna typ kallas Broca´s afasi eller motorisk-efferent afasi (tidigare kallad för expressiv afasi).

Skada i bakre delen av hjärnan (nära tinningloben)

Vid en skada i bakre delen av hjärnan (framförallt vid tinningloben) har ofta förmågan att förstå andras tal och att styra det egna talet påverkats. Själva produktionen av talet är god, men orden och språkljuden blandas ihop vilket gör talet och språket svårt för andra att förstå. Denna typ av afasi kallas Wernicke´s afasi eller akustiko-gnostik afasi (tidigare kallad impressiv afasi).

Det finns också andra mindre vanliga afasityper och blandade typer av afasi är vanligt.

Progressiv afasi

Den vanligaste orsaken till afasi är stroke och här handlar det om att blodförsörjningen till områden i hjärnan uteblir och hjärncellerna där dör. En ovanlig typ av afasi kallas Primär progressiv afasi. Orsaken är här att hjärncellerna själva degenererar eller försämras vilket leder till att språkområdena fungerar sämre och sämre. Det är något liknande som sker vid Alzheimers sjukdom, men det sker då i andra delar av hjärnan.

Vid progressiv afasi börjar sjukdomen smygande i språkområdena och blir successivt värre. I allmänhet påverkas talet först så att det blir trögt, hackigt och svårt att få fram. Däremot kan det gå lättare att läsa och skriva. Till att börja med är det ofta inga problem att förstå andras tal. Processen vid progressiv afasi är långsam och pågår i flera år. Många får så småningom generell demens, men det gäller inte alla. Då progressiv afasi är en sjukdom med en successiv försämring så är ”vanlig” språklig träning inte så meningsfull. Istället ska man uppmuntra att använda sitt språk och tidigt försöka hitta vilka kommunikationshjälpmedel som kan underlätta.

Förändrade funktionsförmågor

En skada som ger afasi kan även drabba intilliggande områden i hjärnan:

  • Kognitiv funktionsnedsättning: Hjärntrötthet,  försämrad koncentrationsförmåga, minnesfunktion och initiativförmåga. Även den pragmatiska funktionen kan ha påverkats.
  • Fysisk funktionsnedsättning: Halvsidesförlamning som kan innebära nedsatt funktion i ben, arm och hand.
  • Psykisk ohälsa: Allt från nedstämdhet till djup depression
  • Medicinsk funktionsnedsättning: Epilepsi.

Svårt att delta på lika villkor.

Att ha svårt att kommunicera gör det besvärligt att vara delaktig i samhället på lika villkor som andra.

Skip to content