Hjärntrötthet

Måndagen den 16:de december 2019 anordnade Afsiföreningen i Skåne Län en föreläsning om hjärntrötthet.

Det vi i dagligt tal kallar hjärntrötthet, men som i själva verket är energilöshet och känsla av orkeslöshet, orsakad av sjukdom eller skada. En introduktion till vad hjärntrötthet egentligen är, hur den uppkommer och hur den kan diagnostiseras och behandlas.

 

Föreläsarna Birgitta Johansson docent och neuropsykolog samt Lars Rönnbäck seniorprofessor och tidigare överläkare i neurologi. De är verksamma vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Under lång tid har de arbetat både med forskning och kliniskt med hjärntrötthet.

Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck

Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck

Boken ”Den ofattbara hjärntröttheten”

Boken finns på Adlibris för 172:-

Adlibris

Boken handlar om det vi i dagligt tal kallar hjärntrötthet. Men som i själva verket är en energilöshet och en känsla av orkeslöshet orsakad av sjukdom eller skada. Boken ger en introduktion till vad hjärntrötthet egentligen är, hur hjärntrötthet uppkommer och hur tillståndet kan diagnostiseras och behandlas. Bokens många korta personliga berättelser är avsedda att ge en djupare förståelse för hur det upplevs att vara hjärntrött.

Boken riktar sig till studenter, vårdpersonal inom primärvården och kommunal verksamhet, personal inom hemtjänst och boendestöd, samt myndigheter såsom Försäkringskassa och försäkringsbolag.

Självklart vänder vi oss även till drabbade och anhöriga och till alla andra som önskar fördjupad kunskap och förståelse. Vi hoppas att denna bok ska öka medvetenheten och kunskapen om hjärntrötthet och inspirera till vidare forskning.

Skip to content