Vi håller till i DHS lokaler på Kurirgatan 1 i Helsingborg. Här har vi kontor och våra logopedträningar.

Styrelsen 2020
Ordförande: Git Gren
Kassör: Inger Nilsson
Sekreterare: Lars Martinell

Ledamöter:
Mona Benediktsson,
JanEric Möller,
Alexander Svensson

Vi lyder under Afasiförbundet

Afasiföreningen i Helsingborg med omnejd är en lokalförening. Vi lyder under Afasiföreningen i Skåne län

Lokal- och länsföreningarna lyder i sin tur under vår riksorganisation, Afasiförbundet, med säte i Stockholm.

Som medlem i Afasiförbundet blir du automatiskt medlem i Skåne Länsförening och sedan kan du välja att vara med i Helsingborg med omnejd, Kristiandstad med omnejd, Landskrona eller Malmö med omnejd.

Länsföreningen anordnar träffar och resor som är tillgängliga för alla lokalföreningar. Som medlem i Helsingborg betalar en enskild medlem 300:-/ år men vi rekommenderar familjemedlemskap för 450:-/ år.

I medlemskapet ingår tidningen AFASI som utkommer fyra gånger per år.

Bli medlem

300:- enskild/år
450:- familj/år

Sundsgården

Filmer om Afasi

Mathilda om afasi
Albert om språkstörning/DLD
Moritz om digitalisering

Årsmötet 2020

Den 20 mars hade vi årsmöte i Studieförbundet Vuxenskolan Skånelands lokaler på Garnisonsgatan 7 A i Helsingborg.

Lasse Martinell

Många var kallade, några anmälda, men få kom. Coronaviruset hade stort inflytande men det fanns också andra orsaker till sena återbud.

Mötet hölls i Studieförbundet Vuxenskolan Skånelands lokaler. Närvarande var ordförande Git Gren, kassör Inger Nilsson, sekreterare Lasse Martinell samt medlem Fredrik Furevi med assistent.

Fräscha ljusa lokaler med god tillgänglighet för funktionshindrade. Vi ser stora möjligheter att kunna utvidga vår verksamhet i dessa lokaler.

Git Gren

Fredrik Furevi

Fotograferade gjorde Fredrik Furevi som tagit sig till Berga med sin permobil och medföljande assisten som cyklade hit.

Denna bilden är ett självporträtt i en spegelvägg i danslokalen.

Här nedan kommer vi att lägga upp dokument från årsmötet inom kort.