Afasiföreningen

i Helsingborg med omnejd

Vi är medlemmar i DHS som har samlingslokaler på Kurirgatan 1, Helsingborg. Här hade vi vårt kontor fram till och med September 2020. Men vi har våra träningar och cirklar hos Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland i Ängelholm och Helsingborg.

NY POSTADRESS: Afasiföreningen, Domaregatan 12A, 256 59  Helsingborg. 

Styrelsen 2021
Ordförande: Git Gren
Kassör: Inger Nilsson
Sekreterare: Lars Martinell

Ledamöter:
Mona Benediktsson,
JanEric Möller,
Alexander Svensson

Suppleant: Fredrik FureviVi lyder under Afasiförbundet

Förbundet är det beslutande organet för Afasiföreningarna i Sverige. Förbundet utarbetar information och ger ut tidningen AFASI fyra gånger per år. Afasiförbundet påverkar beslutsfattare i kommuner, landsting och riksdag och samarbetar med andra organisationer med arbetar för funktionshindrades intressen. Förbundet har sitt säte i Stockholm.

Du blir medlem i Afasiförbundet och Afasiföreningen i Skåne Län och Afasiföreningen i Helsingborg med omnejd. Ett medlemskap kostar 300:- per år och då ingår tidningen AFASI men är ni fler än en i hushållet väljer ni istället ett familjeabonnemang för 450:- per år men då ingår endast en prenumeration av tidningen AFASI.

Afasiföreningen i Skåne län samordnar gemensamma aktiviteter för lokalföreningarna i regionen Skåne, Helsingborg, Kristiandstad, Landskrona och Malmö. Länsföreningen söker aktivt bidrag till verksamheterna i Skåne. I styrelsen sitter medlemmar från lokalföreningarna. Länsföreningen har sitt säte i Malmö. Adress: Ängelholmsgatan 6.

Du är medlem i Afasiförbundet, Länsföreningen och lokalföreningen. Länsföreningen anordnar träffar och resor som är tillgängliga för alla medlemmar i de Skånska lokalföreningarna.

Årsmötet 2021

Detta året blev årsmötet den 27 april och helt digitalt på grund av Coronapandemin.

Dokument från årsmötet kan laddas hem nedan.

Kallelse

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Agenda

Protokoll

Sundsgårdens Afasilinje


Filmer


Mathilda om afasi
Albert om DLD
Moritz om digitalisering

Årsmötet 2020

Den 20 mars hade vi årsmöte i Studieförbundet Vuxenskolan Skånelands lokaler på Berga Industriområde, Garnisonsgatan 7A i Helsingborg.

Lasse Martinell

Många var kallade, några anmälda, men få kom. Coronaviruset hade stort inflytande men det fanns också andra orsaker till sena återbud.

Mötet hölls i Studieförbundet Vuxenskolan Skånelands lokaler. Närvarande var ordförande Git Gren, kassör Inger Nilsson, sekreterare Lasse Martinell samt medlem Fredrik Furevi med assistent.

Fräscha ljusa lokaler med god tillgänglighet för funktionshindrade. Vi ser stora möjligheter att kunna utvidga vår verksamhet i dessa lokaler.

Git Gren

Fredrik Furevi

Fotograferade gjorde Fredrik Furevi som tagit sig till Berga med sin permobil och medföljande assisten som cyklade hit.

Denna bilden är ett självporträtt i en spegelvägg i danslokalen.

Sundsgårdens Afasilinje


Filmer


Mathilda om afasi
Albert om DLD
Moritz om digitalisering

Skip to content