Afasiföreningen Helsingborg

En ideell patientförening

Afasiföreningen Helsingborg

En ideell patientförening

En fick afasi, alla påverkades

Afasi är en språkskada som kan uppstå efter en skada i hjärnan. Det kan bero på en stroke, tumör eller yttre våld.

Afasi kan hämma uttal, läsförmåga, stavning, ordförråd, matematik och förståelse. Det är individuellt hur man blir påverkad, mer eller mindre.

Man kan lära sig kommunicera med Afasi

Träna med logoped

Vi håller på till den 14/6 2023. Gratis för medlemmar. Fika med tilltugg 20:-.
Är du inte medlem kan du prova på.

Vi kör 3×45 min med 15 minuters paus.

NÄR: Onsdagar kl 13:00–15:45

VAR: Träffpunkt Rosenknoppen
Planteringsvägen 36
252 29  Helsingborg

I samarbete med SV Skåneland

Träning i grupp med leg. logoped Julia Liedman-Boshko.

Ladda hem vår folder

4 sidig folder i A5 format

Framtagen av Lasse Martinell, Tryckt av Reprografen i Helsingborg, bilder från Adobe Stock.

Ladda hem PDF

Att styra en annan människas arm

Se detta fantastiska inslag från TED TALKS. Det visar att nervsignaler är ljud och att de kan fångas upp av en människa och skickas in en annan pesons arm för att styra dess rörelse.

Det ger hopp om att man i framtiden kan utveckla teknik som hjälper människor med förlamningar.

Bli medlem

Enskild 300:-/år
Hela familjen 450:-/år

Sundsgårdens Afasilinje

FILMER

Mathilda om afasi


Albert om DLD


Moritz om digitalisering


Skip to content